PU漆系列

三棵树PU漆涂料,具有很好的耐化学性和耐机械性,可在高温,也可在低温固化,附着能力强,兼具保护性和装饰性。

PU黑亮光

PU套色效果

PU套色效果

PU珠光

PU珠光

PU亮光白

PU亮光白

PU亮光蓝

PU亮光蓝

PU清漆+珠光

PU清漆+珠光

PU有色透明封闭

PU有色透明封闭

PU透明开放

PU透明开放

PU透明开放

PU透明开放

PU实色封闭涂装

PU实色封闭涂装

PU透明开放

PU透明开放

PU白色开放

PU白色开放

PU高清透明本色

PU高清透明本色

PU实色封闭涂装

PU实色封闭涂装

返回顶部